אירוח שרתים

חדר השרתים, שהיה פעם חלק בלתי נפרד מחברות הייטק עם שרתי Production המשמשים בסביבות פיתוח, איבד את מקומו בחברות רבות לטובת שירות אירוח שרתים שמציעות חוות שרתים.
גם סוגים אחרים של חברות גדולות ועסקים, הזקוקים לשרתים לשם אחסון אתרי אינטרנט, מעדיפים לבחור באופציה של ארוח שרתים. הסיבות לכך פשוטות: חסכון במקום ובעלויות והגברת היעילות.

אירוח שרת אחד או יותר בחוות שרתים פוטר את הארגונים מהצורך להקצות מקום יקר ערך לשרתים במשרדי הארגון ולדאוג לבקרה, לניהול ולניטור של סביבת העבודה. הבחירה באפשרות הזו מבטיחה לארגון שהשרתים ינוטרו באופן שוטף לשם אבחון כל שינוי המהווה חריגה מתנאי סף מוגדרים:
טמפרטורת חדר גבוהה מהרצוי, בעיות תעבורה לשרת, בעיות גיבוי, קריסת שרת ומקרה אסון (הצפה, שריפה, הפסקת חשמל ממושכת וכו׳) ועוד ועד. בנוסף, העובדה שבחוות שרתים מנוהל מספר רב של שרתים מאפשרת יתירות (Redundancy) ומעבר לגיבוי בעת כשל (Failover) מבלי להשקיע משאבים נוספים ברכישת ציוד מחשוב יקר. אמנם יש לבחירה באופציה של אירוח שרתים מחיר בטווח הקצר, אך בטווח הארוך החיסכון במשאבי מקום, זמן וכוח אדם המוקצים לשם התקנת שרתים במשרדי החברה ולשם ניהול ותמיכה במערך השרתים מצדיק בהחלט את ההשקעה. ארוח שרתים מאפשר לארגון להתמקד במשימותיו ובהמשך, במקרה הצורך, לשדרג את מערכות השרתים שלו ללא צורך בהשקעה מסיבית בהגדלת מקום האחסון ובשרתים אחרים.

חברת התשתיות ושירותי הענן קמטרה (Kamatera), מחזיקה ב-13 חוות שרתים - מהן חמש חוות שרתים וירטואליים בישראל ועוד שמונה שרתים ברחבי העולם. חוות השרתים של קמטרה עומדים בתקני האיכות והאבטחה הגלובליים המחמירים ביותר, כולל בקרה אקלימית מלאה של חדרי השרתים, אבטחה פסיבית (מערכות אזעקה מתקדמות) ואקטיבית (מאבטחים 24/7) ועמידות כנגד רעידות אדמה. גורמים אלו, בנוסף להקפדתה של קמטרה על שדרוג מתמיד של שירותי החומרה והתקשורת שלה כדי להיות תמיד בחזית הטכנולוגיה של שירותי אירוח שרתים ולשם אספקת זמני העיבוד והתגובה המהירים ביותר הופכים ארוח שרת אחד או יותר בחוות השרתים של קמטרה לבחירה אופטימלית.